Iller, reptil

Yocoair tar bort lukten av nästan vad som helst. Häng upp en eller flera dynor där du tycker att det luktar. Låt luft få cirkulera runt dynan och efter några dagar/veckor (beroende på lukt) så försvinner lukten (eller mildras om du har djuret kvar på den platsen).

Bilsport skriver att "...till och med den kraftiga lukten från en iller försvann nästan helt med Yocoair. Produkten är så effektiv och bra att man helt enkelt inte kan vara utan den när man en gång testat den."

Hör gärna av dig om du vill ha specifika råd om just ditt djur och dess lukt.