Död råtta

Gör som Anticimex, använd Yocoair för att ta bort lukten av döda råttor.